ანგარიშსწორება
გაეცანით თუ როგორ ხდება თანხის შემოტანა
თანხის შემოტანა
ისტრუქცია
ჩარიცხეთ თანხა ჩვენს eMoney ანგარიშზე, ლიბერთი ბანკის 274 სერვის ცენტრსა და მობილური სერვის ცენტრებიდან, თვითმომსახურების ტერმინალებიდან და საერთაშორისო ელექტრონული საფულიდან, ჩარიცხვის შემდეგ შეინახეთ ქვითარი სანამ არ დადასტურდება ინოვესი...
თანხა ჩარიცხეთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვერდზე აღნიშნულ ანგარიშზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ!!!
ჩვენი ანგარიში
ანგარიში: 371691074 მიმღები: ბონდო სურმანიძე